fbpx

Drabiņu purvs 2021-03-20_16-57-36

Sakrautās kūdras kluču līnijas purvā veido sirreālu skatu.

Kūdras izstrādes laukā Drabiņu purvā sirreālu ainavu veido kūdras klucīšu krāvumu joslas līdz pat apvārsnim_2021-03-20_16-57-36. Sakrautu kūdras kluču josla purvā. Foto: Atis Luguzs