Laivu braucienā pa Misas upi pie Mušķiem

Zirgi ganās agrā pavasarī.

Mušķu zirgi Misas upes krastā. Foto: Atis Luguzs