Mākslas izstāde 1540x800_(1640×900)__Kemeru_tirelis_2019-01-27_10-30-52_rita_pargajiens

Pelēka purva ainava ar sarmu.

Pelēks rīts ar sarmu Lielajā Ķemeru tīrelī. Autors: Atis Luguzs, 2019. Fotokanva 1540 x 800 mm, 150 eur