Ekskursijā kazu fermā “Līcīši”

Marta runājās ar kaziņu.

Kazu fermā “Līcīši” var parunāties ar kaziņām. Foto: Atis Luguzs