Ekskursija LĪcīšu fermā.

Meitene ar zirgu Līcīšu fermā

Līcīšu fermā pie zirdziņa. Foto: Atis Luguzs