Ekskursijā kazu fermā Līcīši.

Līcīšos var apmīļot arī zirdziņu.

Līcīšos bērni var sastapt arī zirdziņu. Foto: Atis Luguzs