Sēravota akači Lielajā Ķemeru tīrelī neaizsalst arī ziemā_2019-01-06_11-47-37.

Ziemā lietots akacis Ķemeru purvā

Sēravota akači Lielajā Ķemeru tīrelī neaizsalst arī ziemā_2019-01-06_11-47-37. Ziemā lietots akacis Ķemeru purvā. Foto: Atis Luguzs