Saulrieta gaismas un ēnas Lielajā Ķemeru tīrelī_2018-11-28_15-49-16.

Bērzu stumbru ēnas uz aizsaluša purva ezera ledus.

Saulrieta gaismas un ēnas Lielajā Ķemeru tīrelī_2018-11-28_15-49-16. Bērzu stumbru ēnas uz aizsaluša purva ezera ledus. Foto: Atis Luguzs