Slokas ezers 20210328_202800

Putnu vērošanas tornītis ezerā pēc saulrieta

Putnu vērošanas tornītis. Foto: Atis Luguzs (2021)