fbpx

Slokas ezers un Vecslocene 20210328_201231

Dumbrāja atspulgs purva ezera ūdenī

Vakara ainava ar dumbrāja atspulgu purva ezera ūdenī. Foto: Atis Luguzs (2021)