Lielā Ķemeru tīreļa ainava 1250x800__(1350×900)_DSC8227__2560x1704px_foto_Viesturs-Serdans_Valguma-Pasaule

Sēravota izteka sūnu purvā.

Sūnu purva krāsas sēravota iztekas vietā. Autors: Viesturs Serdāns (Valguma Pasaule). Fotokanva 1250 x 800 mm,