Kūdras skulptūra “Purva ligzda”

Kūdras skulptūra rietošās saules gaismā angārā

Foto: Atis Luguzs (2021)